English Page  English Page   سایتهای مرتبط  سایتهای مرتبط   استخدام  استخدام   اطلاع رسانی  اطلاع رسانی   پیگیری دانشجویان  پیگیری دانشجویان   راهنمائی  راهنمائی   امور پژوهشی  امور پژوهشی   امور آموزشی  امور آموزشی   شبکه دانش  شبکه دانش   گروه پژوهشی مدیریت کیفیت  گروه پژوهشی مدیریت کیفیت  
در صورتی که یک دوره نیمروزه برای آموزش ارسال و اصلاح مقاله برگزار شود تا چه حد آن را مفید می دانید؟
: تمایلی به شرکت ندارم
: مایلم در این دوره شرکت کنم
: ضروزی است و حتماً شرکت می کنم
   صفحه اول
   اخبار
   رزومه کامل
   سوابق تحصیلی
   عناوین و جوایز
   سوابق شغلی
   دروس تدریس شده ››
   برگزاری کارگاه های آموزشی
   عضویت در انجمن ها
   عضویت در کمیته ها و شوراها
   عضویت تحریریه مجلات ››
   داوری مجلات بین المللی
   عضویت در کمیته کنفرانس ها
   سوابق مدیریت کنفرانس ها
   مقالات ››
   پروژه های دوران تحصیل ››
   راهنمایی/مشاوره دانشجو ››
   طرح های پژوهشی ››
   کتاب ها ››
   گالری عکس
   تماس
  شمسی   

               

راهنمایی/مشاوره دانشجو  رساله ها و پایان نامه ها 

راهنمایی/مشاوره دانشجو ، رساله ها و پایان نامه ها

1.       تلفیق QFD و CRM با مطالعه موردی در گروه صنعتی ایران خودرو.

2.       بررسی تاثیر روش شش سیگما بر هزینه های کیفیت با مطالعه موردی در شرکت توان باطری.

3.       طراحی یک مدل ترکیبی جدید از تولید ناب و شش سیگما در راستای توانمندسازی مدیریت ضایعات با مطالعه موردی در شرکت فورج اصفهان.

4.       بررسی اثرگذاری تغییرات شاخص RPN روی شاخص OEE و تعیین رابطه بین FMEA و TPM با مطالعه موردی در شرکت گوهربافان.

5.       بررسی نقش طراحی آزمایشها (DoE) در شش سیگما

6.       كاربرد مهندسی ارزش در طراحی ماشین آلات و تجهیزات

7.       مقایسه تطبیقی QFD یك مرحله ای، QFD سه مرحله ای و AHP در اولویت بندی شاخص های كارت امتیازی متوازن با مطالعه موردی در شركت پلی اكریل ایران.

8.       تلفیق كارت امتیازی متوازن و شش سیگما با مطالعه موردی در شركت پلی اكریل ایران.

9.       انتخاب طرح بهینه ماشین آلات با استفاده از مهندسی ارزش مورد دستگاه های تغذیه اتوماتیك ماشین (AFM) در شركت فراز دانش آسیا.

10.    بررسی نیازها و خواسته های مشتریان و طراحی نوع خدمات بانكی منطبق با آن با استفاده از SQFD در شعب منتخب بانك صادرات شهر اصفهان.

11.    بهبود كیفیت پلاست شیت با استفاده از طراحی اثرزدا.

12.    ارزیابی كیفیت خدمات پس از فروش در شركت تویوتا از دیدگاه مشتریان.

13.    طراحی یك الگو جهت ارزیابی كیفیت خدمات شركت لبنیات پاك شهركرد در سال 86-1385.

14.    پیاده سازی و مقایسه تطبیقی كارت امتیازی متوازن و EFQM با مطالعه موردی در شركت حایر.

15.    تاثیر سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان:  بررسی دیدگاه كاركنان و مشتریان شركت فولاد مباركه.

16.    سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات اینترنتی ارائه شده توسط بانک و پیشنهاد راهکارهای موثر بر بهبود و ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی در شعب بانک تجارت اصفهان.

17.    توسعه بهبود تطبیقی داخلی برای کارکنان با رویکرد بازخور 360 درجه با مطالعه موردی شرکت آتی لوله سپاهان.

18.    شناسایی عوامل موثر بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط صنعتی در استان اصفهان.

19.    طراحی الگوی سازمان کارآفرینانه برای بخش دولتی ایران.

20.    طراحی یک مدل تلفیقی از روش های FMEA بر مبنای هزینه، AHP و فازی با مطالعه موردی در شرکت آرافن.

21.    بررسی تاثیر استفاده از تکنیک FMEA بر رضایتمندی بیماران کلینیک روانپزشکی کلینیک قائدی شهر اصفهان.

22.    طراحی الگوی مدیریت بحران جهت پیشگیری از حوادث غیر مترقبه در تصفیه خانه آب اصفهان.

23.    رفتار جستجوی اطلاعات در بین گردشگران خارجی سفرکرده به اصفهان.

24.    بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت بیمه ایران با استفاده از مدل سروکوال.

25.    مقایسه نتایج تحلیل آماری سه روش طراحی آزمایش ها (تاگوچی، سنتی و شاینین) با مطالعه موردی کاهش انحراف اسیدیته و PH نوشابه فانا از مقدار هدف در شرکت روزنوش کرمانشاه.

26.    ارائه مدلی چندهدفه برای طراحی اولیه چیدمان بخش ها در محل های پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با در نظر گرفتن محدودیت های طول و عرض، مساحت و محل های غیر قابل تخصیص.

27.    بررسی نظام تلفیقی تولید ناب چابک و تاثیر پیاده سازی آن بر کیفیت قطعات خودرو با رویکرد شش سیگما.

28.    شکاف های داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه مورد شرکت بیمه ایران در استان اصفهان.

29.    رابطه کارکردهای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و ادراک عدالت سازمانی در سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران.

30.    ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل SWOT به منظور تحلیل استراتژیک مشتری محور مورد مطالعه بانک صادرات شهر اصفهان.

31.    توسعه کمی مدل کانو با استفاده از تبدیل لگاریتم خطی منحنی های ویژگی کیفیت مطالعه موردی در آژانس هواپیمایی امین پرواز اصفهان.

32.    رابطه بین استقرار مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد و وضعیت مالی مورد کاوی شرکت صنعتی بوتان طی سال های 1372 تا 1382.

33.    بررسی رابطه بازارگرایی و کیفیت خدمات مطالعه موردی بانک کشاورزی.

34.    تاثیر عوامل کیفیتی خدمات بر رضایت مندی مشتریان مطالعه موردی در هتل های چهارستاره شهر اصفهان.

35.    امکان سنجی پیاده سازی مدیریت ارزش فراگیر در ساخت هواپیمای ایران 140.

36.    طراحی اثرزدای کیفیت خدمات با تلفیق طراحی آزمایش های تاگوچی و روش سروکوال مورد آژانس مسافرتی ایران تراول.

37.    استفاده از QFD در توسعه کیفی نرم افزارهای اطلاعاتی و ارائه مدل ارتلاطی با فاز Inception متدولوژی RUP مطالعه موردی نرم افزار مالی در شرکت رایانه اندیشمند.

38.    یکپارچه سازی استانداردهای ISO 10006 و TL-9000 برای پروژه های مخابراتی با مطالعه موردی در شرکت ارتباطات سیار ایران.

39.    اولویت بندی عوامل نوآوری با تلفیق QFD همزمان و نمودار P با مطالعه موردی در شرکت گروه صنعتی سپاهان.

40.    بررسی رابطه یادگیری سازمانی با برون سپاری فعالیت های سازمان با مطالعه موردی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

41.    اولویت بندی و تحلیل توانمندسازهای EFQM با استفاده از رویکرد QFD مطالعه موردی: شرکت پلی اکریل ایران.

42.    طراحی مدلی تلفیقی بر مبنای QFD برای طراحی و تولید ناب بر مبنای کارکردهای نمونه سازی سریع (RP) و خواسته های مشتری.

43.    ارزیابی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات در هتل های چهار ستاره شهر اصفهان بر اساس تحلیل شکاف کیفیت خدمات با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای.

44.    تلفیق QFD و ارزیابی عملکرد 360 درجه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران.

45.    طراحی کیفیت ساختمان مسکونی با توجه به دیدگاه های مشتری با استفاده از تلفیق روش های پیشرفته مهندسی کیفیت در مناطق انبوه سازی در شهر اصفهان در سال 1387.

46.    بهبود کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات با بکارگیری شبیه سازی کامپیوتری و نظریه فازی.

47.    طراحی الگویی برای کاهش شکاف کیفیت خدمات با استفاده از فنون TPA و SFMEA با مطالعه موردی در فرآیند جمع آوری اقلام بازیافتی توسط شهرداری اصفهان.

48.    طراحی مدلی به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.

49.    تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی در اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.

50.    طراحی الگویی جامع برای عوامل مدیریت نوآوری و تحلیل آن با تلفیق نمودارهای P و X ، فن QFD و تحلیل چهارگوش مورد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان.

51.    بهینه سازی رضایتمندی مشتری برمبنای الگوی کانو با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با مطالعه موردی در بیمارستان الزهراء اصفهان.

52.    توسعه و ارائه یک مدل تلفیقی بهبود از تئوری محدودیت ها و رویکردهای ناب برای بهبود فرآیندهای خدماتی با مطالعه موردی در خدمات سلامت.

53.    طراحی و کاربست الگوی L3Y2T برای تحلیل و اولویت بندی عوامل نوآوری و چابکی مورد گروه صنعتی قدس نجف آباد.

54.    امکان سنجی پیاده سازی نت ناب در شرکت پالایش نفت اصفهان

55.    اندازه گیری رضایت مشتری بر اساس الگوی کانو و تحلیل رابطه آن با وفاداری مشتری در صنعت نرم افزار -  مطالعه موردی: شرکت همکاران سیستم اصفهان، سال 1390

56.    توسعه ماتریس تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات با استفاده از تابع زیان تاگوچی در شرکت فولاد مبارکه

57.    تعیین استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب با کمک فرآیند تحلیل شبکه ای با مطالعه موردی در کارخانه صنعتی معدنی چادرملو

58.    طراحی اثرزدای امنیت اقتصادی با استفاده از روش تاگوچی

59.    آسیب شناسی سازمانی دانشگاه های منتخب دولتی شهر اصفهان و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار

60.    طراحی یک مدل بیمارستان ناب و تطبیق آن با فرآیندهای منتخب بیمارستان کاشانی شهرکرد

61.    انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس منطبق بر منطق فازی مطالعه موردی: شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران

62.    ترسیم نقشه راه مدیریت تکنولوژی برای واحد تحقیق و توسعه شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده از رویکرد برنامه ریزی سناریو

63.    برآورد RPN با استفاده از توابع قابلیت اطمینان با مطالعه موردی در صنعت سیمان

64.    تحلیل، رتبه بندی و موقعیت یابی نام های تجاری برتر با استفاده از روش نقشه برداری برداشت فازی با مطالعه موردی نام های تنجاری منتخب صنعت سیمان استان اصفهان

65.    تحلیل مقایسه ای ارزیابی شایستگی های مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر اساس الگوی بازخورد 360 درجه

66.    تعیین عوامل موثر در رتبه بندی شرکت ها و موسسات حمل و نقل باری و ارائه مدل رتبه بندی شرکت ها

67.    امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شهرداری اصفهان

68.    اندازه گیری کیفیت خدمات داخلی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از تکنیک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه با مطالعه موردی در شرکت ذوب آهن اصفهان

69.    امکان سنجی پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت پیشگامان کویر یزد

70.    بررسی عوامل موثر بر بهبود مدیریت مدیران عملیاتی در شرکت پلی اکریل ایران

71.    اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات و شاخص های عملکرد در بیمارستان سعدی اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و با رویکرد کارت امتیازی متوازن

72.    تحلیل رابطه بین شکاف کیفیت خدمات و وفاداری مشتری با استفاده از معادلات ساختاری با مطالعه موردی در گروه صنعتی انتخاب

73.    تحلیل حساسیت رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی کیفیت خدمات هتل های اصفهان

74.    محاسبه فازی قابلیت اطمینان سیستم های رزرو با رویکرد بیزین

75.    بررسی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از سیستم پرونده پزشکی الکترونیک (EMR) در پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت اصفهان با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)

76.    پیاده سازی کانبان در خط تولید واترپمپ پژو 405 شرکت ایران گداخت

77.    تعیین نظام نگهداری و تعمیرات مناسب بر اساس شبکه تصمیم گیری، سطح سیگما و شاخص قابلیت فرآیند با مطالعه موردی در ذوب آهن اصفهان

78.    ارائه مدلی جهت تلفیق مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی سازمانی (EFQM) و تحلیل تاثیر آن بر اجرا و ارزیابی استراتژی ها و عملکرد سازمان در مجموعه شهرداری اصفهان

79.    شناسایی فرصت های خلاقیت و نوآوری در سازمان های عمومی با رویکرد 4P مطالعه موردی حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان

80.    تحلیل تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی در ستاد سازمان بهزیستی کشور

81.    تحلیل تفاوت سودآوری روش های تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی در انتخاب سهام شرکت های فعال تر بورس اوراق بهادار تهران

82.    ارزیابی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر جذب حساب های قرض الحسنه بانک انصار در شهر اصفهان

83.    تحلیل تاثیر ارزش ویژه برند محصولات شرکت بلور و شیشه اصفهان بر وفاداری مشتریان

84.    تحلیل رابطه سرمایه روان شناختی با درگیری عاطفی-ذهنی کارکنان در شرکت برق منطقه ای اصفهان

85.    تحلیل رابطه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش مشتری مطالعه موردی: شرکت شیرگاز ایران

86.    ارائه الگویی تلفیقی برای بهبود طراحی محصول با استفاده از جعبه ابزار DFSS با مطالعه موردی در کارخانه آجر قپانچی

87.    تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و پذیرش بانک مجازی با مطالعه موردی شهروندان الکترونیک

88.    طراحی الگوی سه بعدی شبکه تصمیم گیری (DMG) نگهداری و تعمیرات بر اساس رویکرد تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA): با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

89.    تحلیل تاثیر عوامل موثر درون سازمانی بر تمایل کارکنان به اجرای برنامه های تحول سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان

90.    تعیین تاثیر ادراک مصرف کنندگان از کشور مبداء برند بر ارزش ویژه برند بر مبنای مدل آکر مطالعه موردی: صنعت لوازم صوتی تصویری خانگی در شهر مسجد سلیمان

91.    ارائه روشی برای ارزیابی مجوزهای صنعتی بر اساس اصول ناب و با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی شهرستان اردستان

92.    ارزیابی آمادگی شرکت ذوب آهن اصفهان جهت اجرای شش سیگما با استفاده ازچارچوب جامع عوامل کلیدی موفقیت

93.    رتبه بندی شعب فروشگاه های زنجیره ای اتکا در شهر تهران بر اساس ابعاد وفاداری خدمات در مشتریان با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

94.    ارائه یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایش های تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی با مطالعه موردی در نمایندگی های ایران خودرو در شهر اصفهان

95.    تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه آسیا در شهر اصفهان

96.    تعیین تاثیر ادراک مصرف کنندگان از کشور مبداء برند بر ارزش ویژه برند بر مبنای مدل آکر مطالعه موردی: صنعت لوازم صوتی-تصویری خانگی در شهر مسجدسلیمان

97.    بررسی میزان تاثیر استقرار سیستم مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO10015 بر اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان شرکت گاز استان اصفهان

98.    نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره وری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

99.    تحلیل و انتخاب استراتژی های موثر بر تولید بهنگام (JIT) با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره با مطالعه موردی در شرکت یخچال سازی لرستان (بوژان)

100. بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری اصفهان

101. ارزیابی عملکرد واحدهای شرکت هسا بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن به روش تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

102. توسعه یک مدل بهینه سازی امتزاج با اهداف طراحی اثرزدا در محیط فازی

103. ارائه رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست جهت ارزیابی عملکرد پروژه ها با مطالعه کاربردی در پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا

104. پیاده سازی الگوی RCM توسعه یافته مبتنی بر تکنیک شبکه های بیزین با مطالعه موردی در کارخانه صنایع شیمیایی فارس

105. دسته بندی و ارزیابی ریسک های پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA-FAHP و دسته بندی ABC با مطالعه موردی در شرکت ذوب آهن اصفهان

106. تدوین چارچوبی برای پیاده سازی و ارزیابی کار تیمی در نظام دورکاری سازمان های خدمانی با مطالعه موردی در شرکت مهندسین مشاور SCO

107. آسیب شناسی وضعیت موجود توسعه مدیران و طراحی الگوی نظام توسعه مدیران در وضعیت مطلوب صنعت بیمه ایران

108. طراحی مدلی برای اندازه گیری کارایی بانک های خصوصی اصفهان برمبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از DEA

109. تحلیل تاثیر نوگرایی برندهای لپ تاپ بر نگرش نسبت به برند مصرف کنندگان با توجه به نقش تعدیل کننده نوگرایی مصرف کننده با مطالعه موردی بر دانشجویان دانشگاه اصفهان

110. تحلیل تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک

111. بررسی میزان تحقق مولفه های سرمایه اجتماعی در شرکت صنایع فرش و موکت بابل

112. شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر تصویر برند شرکت و تاثیر آن بر قصد خریدار با تمرکز بر نقش هویت برند مطالعه شرکت های هواپیمایی ایران در استان های منتخب

113. تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک های علمی تحقیقاتی اصفهان

114. ارزیابی عملکرد سازمان های پروژه محور بر مبنای رویکرد سرمایه فکری و با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در شرکت های استان اصفهان

115. تحلیل تأثیر منزلت شغل و شاغل با غرور سازمانی و ترک کار  - مورد مطالعه: شرکت نور ویژه

116. ارائه و تحلیل الگویی برای تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر وفاداری مشتریان، مورد کاوی: بیمه پارسیان شیراز

117. بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

118. تحلیل تأثیر تناسب خودپنداره و شخصیت مقصد بر نیات رفتاری گردشگر داخلی در شهر اصفهان

119. امکان سنجی پیاده سازی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با مطالعه موردی در شرکت چدن سازان

120. بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

121. فراتحلیلی بر عوامل تاثیرگذار بر قدرت پیش بینی مدل ها و متغیرهای ورشکستگی

122. تجربه های نوآوری مدیران کتابخانه های دانشگاهی

123. بررسی نیاز به مشاوره اطلاعاتی در محیط کسب و کار ایران: مطالعه اکتشافی در صنعت ساخت و تولید

124. طراحی و تحلیل الگوی گسترش کارکرد کیفیت برای رابطه بین شکاف چهارم کیفیت خدمات، عوامل کلیدی موفقیت و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

125. ارائه الگوی تلفیقی فرآیند نوآوری و رویکرد طراحی برای شش سیگما با مطالعه موردی در گروه صنعتی مکاترونیک آریاگستر

126. ارزیابی برنامه ریزی جهت بهبود قابلیت اطمینان و ریسک بالگرد در شرکت هواپیماسازی ایران با مطالعه موردی ارابه فرود

127. اولویت بندی واحدهای زنجیره تامین خدمات با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی با مطالعه موردی در یک بیمارستان دولتی

128. مطالعه رویکرد ساختاری کیفیت خرید الکترونیکی با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تنکابن

129. راهکارهای تقویت انگیزه های درونی کارکنان مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه استان اصفهان

130. برآورد نقطه انفصال مطلوب در زنجیره تامین ناب چابک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه در صنعت خودروسازی

131. برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای توسعه محصول جدید بر مبنای مدل کانو با مطالعه موردی در شرکت پلار

132. رتبه بندی موسسات نوآور با استفاده از تحلیل چهارگوش با مطالعه موردی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

133. طراحی الگوی تلفیقی ماتریس های TL ، QFD  و تحلیل های چهارگوش برای اولویت بندی روش های پایش وضعیت تجهیزات دوار بر اساس FMEA و نیازمندی های سیستم نگهداری و تعمیرات - با مطالعه موردی در شرکت پلیمر آریاساسول

134. بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد مدیران انتظامی شهرستان اصفهان

135. ارزیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 10015

136. رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت ارائه خدمات مورد مطالعه: شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان

137. اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت، اصول و ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی گروهی و تحلیل اهمیت عملکرد در شرکت کاشی مرجان

138. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت لجستیک معکوس بر مبنای چابکی سازمانی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

139. بررسی مقایسه ای اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات از منظر مدیران، کارکنان و مشتریان با استفاده از مدل کانو و تحلیل شکاف با مطالعه موردی در دفاتر خدمات مسافرتی مرکز شهر تهران

140. تعیین تاثیر ارزش ویژه برند خارجی (بین المللی) بر ارزش مشتری و تصمیم خریدار مورد مطالعه پوشاک تامی هیلفیگر

141. توسعه الگویی برای تحلیل شکاف های چابکی مدیریت پروژه و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره: مطالعه موردی در شرکت فولاد تکنیک

142. شناسایی و اولویت بندی ریسک ها و منابع ایجاد آنها در واحدهای درمانی با استفاده از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل حالات و آثار خطا و خانه کیفیت با مطالعه موردی در بیمارستان دکتر معاون صحنه

143. شناسایی و اولویت بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از خانه کیفیت فازی؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

144. توسعه الگوی شبکه تصمیم گیری (DMG) با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطا: مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

145. ارائه الگوی چابک سازی دفتر مدیریت پروژه با تلفیق AHP-QFD در محیط فازی

146. ارزیابی عملکرد سازمان های پروژه محور با رویکرد چابکی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در سازمان های پروژه محور شهر اصفهان

147. تحلیل تاثیر ارزش ویژه برند سازمان بر عملکرد کارکنان در هایپرمارکت هایپر استار اصفهان

148. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بهره وری نیروی انسانی با مطالعه موردی در صنعت تولید تأسیسات جانبی

149. ارائه روشی برای تعیین و اولویت بندی شاخص های عملکرد نوآوری با چارچوب کارت امتیازی متوازن در راستای توسعه پایدار و با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره مورد مطالعه: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

150. شناسایی و ارزیابی عوامل اصلی موفقیت در برون سپاری خدمات و اولویت بندی سازمان ها با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی با مطالعه موردی در شرکت های منتخب صنایع لوازم خانگی شهر اصفهان

151. واکاوی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر عوامل بهره وری سازمان در صنعت پتروشیمی ایران

152. اولویت بندی مولفه های تولید ناب و چابک براساس هزینه های کیفیت با استفاده از روش تلفیقی آنتروپی شانون و خانه کیفیت مورد مطالعه: گروه صنعتی انتخاب

153. ارائه رویکردی تلفیقی از گسترش کارکرد کیفیت و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه برای اولویت بندی سازمان ها بر اساس چابکی سازمانی با مطالعه موردی در اداره های ثبت اسناد و املاک استان چهار محال و بختیاری

154. ارائه الگویی برای اولویت بندی معیارهای توانمندساز EFQM بر اساس جنبه های BSC با رویکرد HoQ مورد مطالعه: شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان

155. ارائه مدل تلفیقی Electre-Kano برای سنجش و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مطالعه موردی بیمارستان گلدیس شاهین شهر

156. سنجش میزان رضایت مشترکین اینترنت پرسرعت و اولویت بندی بهبود خدمات ارائه شده با استفاده از مدل تلفیقی HoQ و IPA با مطالعه موردی در شرکت آسیاتک شیراز

157. اولویت بندی عوامل موفقیت موثر بر عملکرد نوآوری با استفاده از رویکرد تلفیقی خانه کیفیت و رگرسیون با مطالعه موردی در شرکت گروه صنعتی سپاهان

158. تحلیل رفتار پایدار مصرف کننده با استفاده از تحلیل خوشه ای و تحلیل اهمیت عملکرد با مطالعه موردی در شهر اصفهان

159. اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نرم در نظام مدیریت کیفیت فراگیر بر اساس شاخص های هویت برند با استفاده از روش تاپسیس مورد مطالعه: شرکت ایمن تاش سپاهان

160. اولویت بندی ریسک های مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد بر اساس عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره مورد مطالعه واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه

161. اولویت بندی خلق مدیریت دانش با چارچوب نظریه نانوکا و تاکوچی بر اساس عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره مورد مطالعه واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه

162. ارائه روش گسترش کارکرد کیفیت مستمر جهت اولویت بندی معیارهای فرآیند توسعه محصول سبز با استفاده از تحلیل علت و معلول و خوشه بندی - با مطالعه موردی در شرکت سهند دور

163. تحلیل تأثیر توانمندی های نوآوری های تکنولوژیک بر تجاری سازی تکنولوژی و عملکرد شرکت مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

164. ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان لارج با استفاده از رویکرد تلفیقی HoQ و تابع زیان تاگوچی با مطالعه موردی در شرکت اسنوا

165. اولویت بندی کانال های انتقال گاز ایران به اروپا بر اساس معیارهای تامین کننده با رویکرد امنیت انرژی با استفاده از روش تاپسیس فازی

166. اولویت بندی طرح های توسعه محصول جدید بر اساس عوامل کلیدی موفقیت آن و ریسک زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل اهمیت عملکرد، مارتریس ارزیابی ریسک و تصمیم گیری چند معیاره اسمارت مورد مطالعه: شرکت اسنوا

167. شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر نوآوری باز با رویکرد کانو فازی مطالعه موردی شرکت ایریسا

168. بسط مدل کانو برای طبقه بندی رفتارهای کارکنان و مدیران و بررسی نتایج حاصل از بروز این رفتارها مورد مطالعه: سازمان های خدماتی منتخب اصفهان

169. اولویت بندی مولفه های پذیرش نوآوری باز و تحلیل تأثیر آنها بر روی توسعه محصول جدید با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و مدل سازی معادلات ساختاری مورد مطالعه: شرکت فولاد تکنیک اصفهان

170. تحلیل وفاداری مشتریان و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت با استفاده از تحلیل حالات و آثار خطای خدمات در شعب بانک مسکن شهرستان آباده

171.         Prioritizing of Airline Service Recovery Solutions by Service Problem Deployment Technique - With A Case Study in Iran Air

172.         Designing Service Quality in 4 Star Hotels Based on Inbound Traveler's Point of View

 

  عناوين مرتبط :
کليه حقوق اين سايت برای دکتر آرش شاهين محفوظ است

برنامه نويسی و حق تکثير اين نرم افزار متعلق به ( اصفهان هاست ) ميباشد

www.arashshahin.com